Financování provozu Domácího hospice Jordán

Domácí hospicová péče/mobilní specializovaná paliativní péče není v současné době hrazena celoplošně z veřejného zdravotního pojištění.

Abychom byli schopni poskytovat tuto péči pro nevyléčitelně nemocné, je rozpočet této služby tvořen vícezdrojově – financování služby je složené z dotací, grantů a darů.

Časté dotazy na financování hospice:

  • Kolik stojí jeden den péče o pacienta hospice

Náklady jsou cca 2500 Kč/den. V této částce je zahrnuta práce zdravotníků, výjezdy k pacientovi, léky a zapůjčení kompenzačních pomůcek. Pacient, pokud není pod úhradou pojišťovny, platí 250 Kč/den.

  • A kde vezme hospic těch zbývajících 2250 Kč?

Hlavně z darů od veřejnosti, firem, nadací a nadačních fondů a pak také z dotací, plateb od uživatelů našich služeb a z fundraisingových akcí. 

  • Je péče domácího hospice dražší než péče v nemocnici?

Není levná, protože je individuální. Pacient má k dispozici nepřetržitou pohotovost sestry a lékaře. Přesto je rozhodně levnější než péče v nemocnici. Náklady na zdravotní péči o jednoho pacienta na jeden den v roce 2020 byly 2500 Kč. Pokud v dané chvíli péči pojišťovna nehradí, pacient platí poplatek v maximální výši 250 Kč. O výši poplatku je pacient informován před poskytnutím služeb pracovníky domácího hospice.

  • Takže zdravotní pojišťovny vám nehradí náklady na všechny pacienty hospice?

Ne. Aby zdravotní pojišťovna hradila péči našeho pacienta, pacient musí splňovat kritéria daná pojišťovnou – onemocnění v určité fázi s určitými symptomy.

  • Pokud je pacient pod úhradou zdravotní pojišťovny, hradí pojišťovna plnou péči o pacienta?

Ne. Pokud je náš pacient pod tuto platbu zařazen, pojišťovna hradí jen 30 dní života nevyléčitelně nemocného člověka a tato částka pokrývá jen max. 2/3 nákladů nutných na péči. Zbytek musí hospice hledat u dárců. Pacient již nehradí nic.

  • Proč „nezvednete ceny“?

Protože rodina pacienta, kromě vypořádání se se situací kolem zdravotního stavu svého blízkého, musí řešit i finanční otázky (pacienti jsou v mnohých případech i živitelé rodiny). Chceme, aby byla domácí hospicová péče dostupná všem.

  • Rád bych vám něco dal, ale já nemám moc peněz. Můžu vám dát jen pár korun.

Vážíme si každého daru. Jakýkoliv dar umožní našim pacientům být doma.

  • To je hezké, že pořádáte pro veřejnost různé akce, jako je běh, koncerty a tak.

Tyto benefiční akce pořádáme, abychom získali finance na péči o naše pacienty. Díky přízni veřejnosti se nám daří snižovat náklady na jejich organizaci na minimum a můžeme téměř celý výnos použít pro naše pacienty. 

  • Můžu dostat darovací smlouvu na můj dar?

Samozřejmě. Darovací smlouvám rádi vystavíme a můžete jí použít v daném roce k odpočtu ze základu daně.

  • Kde si můžu najít, jak hospic hospodaří?

V našich Výročních zprávách naleznete i účetní uzávěrku a zprávu od auditora. A také informujeme o činnosti hospice v newsletterech, které posíláme cca 4x do roka. (Přihlásit se k odběru můžete zde)